Visie

Visie:

We zijn allereerst lerende en ontwikkelde mensen, die het leven ten volle willen beleven

We leven in wederkerigheid met de omringende mens en samenleving 

We leveren een bijdrage aan een samenleving die in harmonie leeft met elkaar en de aarde

We hanteren de principes van ecologisch verantwoord leven en wonen

We gebruiken ons verstand en laten ons hart niet onberoerd

We houden het simpel en zijn pragmatisch 

We bestaan uit en zijn dienstbaar aan verschillende generaties

We leven ten volle in de samenleving

Besluitvorming door middel van consent