Visie Ecowonen

Visie Ecowonen

De essentie
Bij Ecowonen vinden mensen elkaar in een gezamenlijke visie.  De kern van deze visie is om de verbinding terug te vinden. Dit verwezenlijken we in een sociaal ecologisch woonproject, waar mensen zich verbonden voelen met zichzelf, met elkaar, met de buurt, met de wereld en met de natuur. Een plek waar bewoners zich thuis en gezond voelen, in balans komen en geïnspireerd bezig kunnen zijn. Een plek waar bewoners betrokken zijn, willen leren en zich kunnen ontwikkelen. 

Lees hier ons Beeld Kwaliteits Plan

Visie op de plek
We willen graag landelijk wonen en niet direct in een woonwijk opgaan. De woningen worden bij voorkeur op de zonzijde gebouwd. Hierbij kunnen we de warmte opvangen en gebruiken.
We willen graag in het groen wonen en waar mogelijk leven van eigen voedselopbrengst door een eetbare (moes)tuin om de huizen heen te creëren. Centraal wonen in Nederland vinden we belangrijk met een openbare verbinding. De plek op het voormalige voetbalveld in De Glind voldoet ruimschoots aan onze verwachtingen.