Ecowonen?

Wat verstaan we onder Ecowonen
Bij Ecowonen gaan we duurzaam in een groot deel van onze levensbehoeften voorzien. We dragen hierdoor oplossingen aan voor klimaatverandering, milieuvervuiling en uitputting van hulpbronnen, in samenwerking met onze omgeving. Daarnaast willen we een voorbeeldfunctie vervullen voor de rest van de maatschappij.
Uitgangspunten van het te realiseren woonproject zijn:

  • De ecologische voetafdruk van onze bewoners af te stemmen op wat de aarde dragen kan. Dit uit zich in een bijdrage leveren aan de het zorgen voor onze aarde, de mens en alles wat daarop en daarin leeft.
  • Te wonen in een gezond en duurzaam huis in een voedende leefomgeving. 
  • Te leven van gezonde voeding.
  • Een leefomgeving te creĆ«ren waarin bewoners in elke levensfase deel uitmaken van de gemeenschap.
  • Zelfvoorziening te realiseren waar mogelijk (voeding, water, energie en bouwen).
  • Gebruik te maken van persoonlijke kwaliteiten en talenten en deze verder te ontwikkelen.
  • Actief op zoek te gaan naar win-win situaties in het bereiken/uitdragen van sociale cohesie en duurzaamheid zowel in Ecowonen en naar omgeving.