Ondernemend

Een vitale lokale economie in gezonde relatie tot haar omgeving

Ondernemingen
We willen graag een platform zijn waarin ondernemende/initiatiefrijke leden de mogelijkheid krijgen om hun passie/levensmissie te verwezenlijken en hun talenten te ontplooien.

Diensten en goederen uitwisselen
We communiceren welke middelen en inzet we nodig hebben en wat we te bieden hebben, om zo tot een ruil/schenking over te kunnen gaan. We communiceren zo min mogelijk in geldbedragen, zodat we uitwisselingen van diensten en goederen bevorderen zonder hiervoor te hoeven betalen (zoals bij www.durftevragen.nl). 

Samenwerking met vele mooie partners in de buurt
We kijken er naar uit om actief aan het dorpsleven en de voorzieningen bij te dragen.
In sociaal opzicht gaan we ons verbinden met elkaar én met de vele initiatieven en activiteiten van De Glind.

Educatie
Alles wat we leren en ontdekken delen we openlijk op zoveel mogelijk manieren omdat dit ons helpt in het bereiken en uitdragen van onze doelstellingen.