Ondernemend

Een vitale lokale economie in gezonde relatie tot haar omgeving

Ondernemingen.  We willen graag een platform zijn waarin ondernemende/initiatiefrijke (aspirant) leden de mogelijkheid krijgen om hun passie/levensmissie te verwezenlijken en hun talenten te ontplooien.

Samenwerking met vele mooie partners in de buurt. Wij zijn geen afgezonderd dorp, maar staan open voor de omgeving.

Publiciteit.  Publiciteit helpt ons in het bereiken/uitdragen van onze missie, dus we zullen publiciteit met open armen ontvangen en ondersteunen.

Bewuste levensstijl en afvalproductie.   Als je iets koopt, koop je meestal afval. In de vorm van de verpakking die je degradeert tot afval als je thuis komt. En vaak degradeer je het product ook tot afval, na gebruik. Kortom, je produceert afval en dat willen we voorkomen en beperken. We zullen als mensheid moeten proberen om zoveel mogelijk te denken in kringlopen; wat gebeurt er met alles wat ik heb en koop, als ik het niet meer nodig heb?
We willen daarom als ecodorp een voorbeeld geven. We vinden het wel belangrijk dat je als individu vrij bent in je keuzes.

Transport.  Ons ecodorp wordt autovrij, in die zin dat auto’s buiten het ecodorp geparkeerd worden en niet naast de woningen. Voor ons transport kiezen we liefst voor hernieuwbare brandstoffen/elektriciteit en zoveel mogelijk gezamenlijk gebruik.

Educatie. Alles wat we leren en ontdekken delen we openlijk op zoveel mogelijk manieren omdat dit ons helpt in het bereiken/uitdragen van onze doelstellingen.

Ondernemingen.  De mogelijkheid wordt overwogen om ecodorp-ondernemingen op te starten, namelijk om de huur te verlagen en/of de lening af te lossen. De financiële bijdrage die de leden leveren in de vorm huur, contributie e.d. is namelijk gebaseerd op de kosten die de vereniging heeft, zoals rente en aflossing. Dat bedrag kan verlaagd worden als er meer inkomsten zijn vanuit de ondernemingen (of eventueel meer schenkingen). Hoe beter de ondernemingen functioneren, hoe lager de huur/contributie kan zijn of hoe eerder de schulden van de vereniging/stichting zijn terugbetaald.