Samenwerking

Een leefomgeving waarin bewoners en dieren in elke levensfase deel uitmaken van de gemeenschap

Gezamenlijke ruimtes voor de ecodorp leden

  • Keuken en voedsel opslag

  • Eetruimte, die we ook kunnen gebruiken voor bijeenkomsten (dansen, films, muziek)

  • Een werkruimte voor werken aan delen van de woningen, voor timmerlieden, meubelmakers en kunstenaars

  • Wasserette

  • Groene ruimte met geïntegreerde voedsel produktie

  • Kantoorruimte

Tijd met de leden. We zullen tijd met elkaar doorbrengen om elkaar beter te leren kennen en zo een voedende samenwerking/samenleving te stimuleren.

Samen leven met oog voor elkaar.  Van een geïndividualiseerde maatschappij weer naar betrokkenheid naar elkaar. Met inachtneming van onze autonomie in verbinding staan met de leden van ons ecodorp. Hierin zal mantelzorg als vanzelfsprekend eenvoudiger worden

Huisdieren. In principe is ieder huisdier welkom, het baasje is ervoor verantwoordelijk dat de overige leden geen last hebben van bijvoorbeeld gedrag, geluid of uitwerpselen. We maken afspraken waar huisdieren vrij mogen lopen.

Ontplooiing van persoonlijke kwaliteiten en talenten

Talenten inzetten.  Als iemand lid wordt, dan kunnen we samen in gesprek gaan om te onderzoeken waar het nieuwe lid goed in is, wat hij/zij leuk vindt en wat er in het ecodorp nodig is. Hier kunnen we samen afspraken over maken.

Een vitale lokale economie in gezonde relatie tot haar omgeving

Ondernemingen. 

We willen graag een platform zijn waarin ondernemende/initiatiefrijke (aspirant) leden de mogelijkheid krijgen om hun passie/levensmissie te verwezenlijken en hun talenten te ontplooien.

Diensten en goederen uitwisselen. 

We communiceren welke middelen en inzet we nodig hebben en wat we te bieden hebben, om zo tot een ruil/schenking over te kunnen gaan. We communiceren zo min mogelijk in geld bedragen, zodat we uitwisselingen van diensten en goederen bevorderen zonder hiervoor te hoeven betalen (zoals bij www.durftevragen.nl). 

Samenwerking met vele mooie partners in de buurt.

Wonen in samenwerking met de Rudolphstichting

De mogelijkheid om 3 tot 7 woon—units te realiseren, dit in samenwerking met de Rudolphstichting.

Publiciteit 

Publiciteit helpt ons in het bereiken/uitdragen van onze missie, dus we zullen publiciteit met open armen ontvangen en ondersteunen. 

Educatie 

Alles wat we leren en ontdekken delen we openlijk op zoveel mogelijk manieren omdat dit ons helpt in het bereiken/uitdragen van onze doelstellingen.