Vereniging

Organisatiestructuur
Vertrouwen is ons uitgangspunt en daarom kiezen we ervoor om niet alles dicht te timmeren met regels.

Beslissingen nemen 
Voor het besluitvormingsproces hebben we gekozen voor consent, dit past beter bij ons dan de meeste stemmen gelden. We hanteren de sociocratische besluitvorming. Deze kent 3 fases; informerend, meningsvormend en besluitvormend. Nadat iedereen voldoende informatie heeft gekregen over het onderwerp maken we een ronde om te horen hoe mensen er tegenaan kijken. Zijn er nieuwe perspectieven of valkuilen waar we niet aan gedacht hebben? Is alle informatie helder? Daarna gaan we over tot de besluitvorming: ieder lid geeft consent (geen overwegend bezwaar) of geen consent. Bij geen consent leg je uit wat je bezwaar is en doe je een voorstel voor een alternatieve aanpak. Hierdoor kunnen ook andere leden weer nieuwe inzichten krijgen. We gaan door totdat er een besluit genomen kan worden met consent van alle leden. Dit betekent niet dat iedereen het er mee eens hoeft te zijn, maar wel dat er geen overwegende bezwaren meer zijn.

Vereniging van bewoners
Per huishouden is er één persoon lid.

Vereniging van eigenaren
Van de koopwoningen is iedereen eigenaar van de eigen woning en dragen de leden daarnaast bij aan andere financiële kosten voor gezamenlijk gebruik. 

Lidmaatschap
We hanteren een procedure om lid te worden, het zogenaamde 10-stappenplan. Daarbij staat het wederzijds leren kennen van de belangstellenden en leden centraal. Bij aanmelding en na het overmaken van het inschrijfgeld word je aspirant-lid. Daarbij is het belangrijk dat je achter de inhoud van het projectplan staat en alle ontwikkelde documenten die op de ALV’s zijn goedgekeurd. Nadat je 2 algemene ledenvergaderingen hebt bijgewoond en de procedure volledig hebt doorlopen, kun je je lidmaatschap aanvragen. 

Bewonersprofiel

  1. We willen bewoners die geïnspireerd en gemotiveerd zijn om duurzaamheid (ecologisch, circulair, klimaatadaptief) in onze wijk vorm te geven. We willen goed voor de aarde en de natuur zorgen en onze kinderen een toekomst kunnen geven. Daarin willen we waar mogelijk zelfvoorzienend zijn door bijvoorbeeld een eetbare tuin. 
  2. We zoeken bewoners die een tijdsinvestering willen leveren van minimaal een dagdeel per week. Belangrijk hierbij is dat de bewoner zijn talenten en vaardigheden kan inzetten en er plezier en energie uit haalt.
  3. We willen graag bewoners van alle leeftijden. We kiezen bewust voor gezinnen binnen de groep.
  4. Belangrijk vinden we dat we in verbinding met elkaar leven en tevens met respect voor balans en ieders privacybehoefte.
  5. We verwachten van een bewoner dat hij/zij een open houding heeft en ruimte om zich persoonlijk te ontwikkelen en een redelijke mate van reflectie heeft. De woongroep zal hier aandacht aan besteden en daar waar nodig is coaching inzetten.
  6. Bewoners zullen bijdragen aan gezamenlijke voorzieningen en activiteiten.
  7. Bijdragen aan het naar buiten brengen van onze visie.
  8. Er komen koopwoningen en indien mogelijk een huurwoning. Er wordt onderzocht of dit financieel haalbaar is. Bewoners moeten financieel koopkrachtig zijn voor de koopwoningen en voor de huurwoning de huur kunnen betalen.
  9. We hebben geen gezamenlijke politieke of religieuze uitgangspunten of overtuigingen.