Vereniging

Organisatiestructuur
Omdat vertrouwen ons uitgangspunt is, zijn er minimale regels nodig. 

Beslissingen nemen 
Besluitvorming; gaat via consent, dit past beter bij ons dan de meeste stemmen gelden We hanteren de sociocratische besluitvorming. Deze  kent 3 fases, informerend, meningsvormend en besluitvormend. Nadat iedereen voldoende informatie heeft over het onderwerp maken we een ronde om te horen hoe mensen er tegenaan kijken. Zijn er nieuwe perspectieven, of valkuilen waar we niet aan gedacht hebben? Daarna gaan we over tot de besluitvorming: ieder lid geeft consent (geen overwegend bezwaar) of geen consent. Bij geen consent leg je uit wat je bezwaar is en doe voorstellen voor alternatieven. Hierdoor kunnen ook andere leden weer nieuwe inzichten krijgen. We gaan door totdat er een besluit genomen kan worden met consent van alle leden. Dit betekent niet dat iedereen het er mee eens hoeft te zijn, maar wel dat je geen overwegende bezwaren hebt.    

Vereniging van bewoners
Per huishouden is er één persoon lid

Vereniging van eigenaren
Van de koopwoningen is ieder eigenaar van zijn/haar woning, en dragen bij aan andere financiële kosten voor gezamenlijk gebruik. 

Lidmaatschap
We hebben een procedure om lid van te worden van Ecowonen midden-Nederland. Daarbij is het wederzijds leren kennen van de leden/ straks bewoners een belangrijke pijler. Bij aanmelding en inschrijfgeld overmaken word je aspirant lid. Je kunt alleen aspirant lid worden als je achter de inhoud van dit projectplan staat, en alle ontwikkelde documenten die op de AlV zijn goedgekeurd.

Nadat je 2 algemene ledenvergaderingen hebt bijgewoond en de procedure doorlopen hebt kun je je lidmaatschap aanvragen. 

Bewonersprofiel

  1. We willen bewoners die geïnspireerd en gemotiveerd zijn om duurzaamheid, ecologisch, circulair en klimaat adaptief in ons dorp vorm te geven. We willen goed voor de aarde en de natuur zorgen, en onze kinderen een toekomst kunnen geven. Daarin willen we zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. Ons voedsel willen we telen door bijvoorbeeld een eetbare tuin. 
  2. We zoeken bewoners die een tijdsinvestering willen leveren van minimaal een dagdeel per week. Belangrijk hierbij is dat de bewoner zijn talenten en vaardigheden kan inzetten en plezier en energie eruit haalt.
  3. We willen graag bewoners van alle leeftijden.
  4. Belangrijk vinden we dat we in verbinding met elkaar leven en tevens met respect en in balans voor ieders privacy wens.
  5. We verwachten van een bewoner dat hij/zij een open houding heeft en ruimte om zich persoonlijk te ontwikkelen en een redelijke mate van reflectie heeft. De woongroep zal hier aandacht aangeven en daar waar nodig is coaching inzetten.
  6. Bewoners zullen bijdragen aan gezamenlijke voorzieningen en activiteiten,
  7. Bijdragen aan het naar buiten brengen van onze visie.
  8. Er komen koopwoningen en mogelijk 3 huurwoningen. Er wordt onderzocht of dit huurwoningen financieel haalbaar zijn. Bewoners moeten financieel koopkrachtig zijn voor de koopwoningen en voor de huurwoningen de huur kunnen betalen.
  9. We hebben geen gezamenlijke politieke of religieuze uitgangspunten of overtuigingen.