Onze waarden

Doelstellingen
Wij drukken onze waarden uit door:

● Te zorgen voor onze aarde en voor de mens.
● Te wonen in een gezond en duurzaam huis in een voedende leefomgeving.
● Leven van gezonde voeding.
● Een leefomgeving te creëren waarin bewoners (en dieren) in elke levensfase deel uitmaken van de gemeenschap.
● Zelfvoorziening te realiseren waar mogelijk (voeding, water, energie en bouwen).
● Ontplooiing van persoonlijke kwaliteiten en talenten.
● De voetafdruk van onze bewoners af te stemmen op wat de aarde dragen kan.
● Actief op zoek te gaan naar win-win situaties in het bereiken/uitdragen van de doelstellingen.