Ecowonen?

Een uniek, inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding

In onze ecowijk gaan we duurzaam in een groot deel van onze levensbehoeften voorzien. We dragen hierdoor oplossingen aan voor klimaatverandering, milieuvervuiling en uitputting van hulpbronnen, in samenwerking met onze omgeving. Daarnaast willen we een voorbeeldfunctie vervullen voor de rest van de maatschappij.

Wij drukken onze waarden uit door:

Te zorgen voor onze aarde en voor de mens.

Te wonen in een gezond en duurzaam huis in een voedende leefomgeving. 

Leven van gezonde voeding.

Een leefomgeving te creëren waarin bewoners (en dieren) in elke levensfase deel uitmaken van de gemeenschap.

Zelfvoorziening te realiseren waar mogelijk (voeding, water, energie en bouwen).

Ontplooiing van persoonlijke kwaliteiten en talenten.

De voetafdruk van onze bewoners af te stemmen op wat de aarde dragen kan. 

Een vitale lokale economie op te zetten in gezonde relatie tot haar omgeving.

Actief op zoek te gaan naar win-win situaties in het bereiken/uitdragen van de doelstellingen.

Besluitvorming door middel van consent; ieder zijn mening is waardevol.