Woningen

Wonen in een gezond en duurzaam huis in een voedende leefomgeving

De ecowijk wordt ontworpen met veel groen met als doel te zorgen voor een voedende en fijne leefomgeving. Hierbij passen we principes van permacultuur en biomimicry toe.

Biobased bouwen

Onze woningen worden zoveel mogelijk gebouwd met organische materialen die hernieuwbaar zijn en zo weinig mogelijk indirecte energieverbruik kennen (zoals zo weinig mogelijk getransporteerd zijn en zo weinig mogelijk bewerkt). 

Kenmerken van onze woningen zijn de hoge isolatiewaarde, veel daglicht en het passief gebruik van zonne-energie in de juiste seizoenen.

Koop en huurwoningen

Er worden koopwoningen en een aantal huurwoningen gebouwd in opdracht van onze vereniging. We kiezen voor koop en huurwoningen, omdat dit voor iedereen de mogelijkheid biedt om bij ons aan te sluiten. De hoogte van de huur is onder meer afhankelijk van de grootte van de woning. We streven ernaar om de huur beneden de huursubsidiegrens te houden.

.