Duurzaam wonen

Wonen in een gezond en duurzaam huis in een voedende leefomgeving

Biobased bouwen
 Onze woningen worden zoveel mogelijk gebouwd met organische materialen die hernieuwbaar zijn en zo weinig mogelijk embodied energy hebben (zoals zo weinig mogelijk getransporteerd zijn en zo weinig mogelijk bewerkt). Denk aan leem uit de omgeving, kalkhennep, hout van bomen uit de omgeving 

Kenmerken van onze woningen zijn de hoge isolatiewaarde, veel daglicht en het passief gebruik van zonne-energie in de juiste seizoenen.

Koop woningen
Er worden koopwoningen gebouwd en als het mogelijk is beperkt aantal huurwoningen mits we een investeerder kunnen vinden.

Een leefomgeving waarin bewoners in elke levensfase deel uitmaken van de gemeenschap
Een gebouw voor gemeenschappelijk gebruik wordt op een goed bereikbare plaats gesitueerd. Gedacht wordt aan een multifunctionele ruimte van ca. 80 – 120 m2 (geschikt voor 20 – 30 mensen) met een veranda en/of terras, kleine keuken, toiletten, eventueel collectieve wasmachine. Deze ruimte is een plaats om te ontmoeten, te vieren, te studeren, te bezinnen en te klussen. Daarnaast maken we gebruik van de zalenaccommodatie in De Glind voor vergaderingen en (flex)werken.

Samen leven met oog voor elkaar
We zullen tijd met elkaar doorbrengen om elkaar beter te leren kennen en zo een voedende samenwerking/samenleving te stimuleren. 

Van een geïndividualiseerde maatschappij weer naar betrokkenheid naar elkaar.