Duurzaam wonen

Wonen in een gezond en duurzaam huis in een voedende leefomgeving

Biobased bouwen
Onze woningen worden zoveel mogelijk gebouwd met organische materialen die hernieuwbaar zijn en zo weinig mogelijk embodied energy hebben (bijv. beperkt transport en minimale bewerking). Denk aan leem uit de omgeving, kalkhennep, hout van bomen uit de omgeving, etc..

Kenmerken van onze woningen zijn o.a. een hoge isolatiewaarde, veel daglicht en het passief gebruik van zonne-energie in de juiste seizoenen.

Koopwoningen
Er worden voornamelijk koopwoningen gebouwd en als het mogelijk is een beperkt aantal huurwoningen mits we een investeerder kunnen vinden. De oppervlaktes variëren van 45-150 m2. Momenteel zijn er enkel nog woningen beschikbaar vanaf 120 m2.

Gemeenschappelijke ruimte(s)
Ieder huis heeft eigen voorzieningen. Aangezien ontmoeting een belangrijke kernwaarde is in ons project komt er ook een gebouw voor gemeenschappelijk gebruik. Dit wordt een centrale plaats op de kavel. Gedacht wordt aan een multifunctionele ruimte van ca. 80 – 120 m2 (geschikt voor 20 – 30 mensen) met een veranda en/of terras, kleine keuken, toiletten, eventueel collectieve wasmachine. Deze ruimte is een plaats om te ontmoeten, te vieren, te studeren, te bezinnen en te klussen. Daarnaast kunnen we gebruikmaken van de zalenaccommodatie in De Glind voor vergaderingen en (flex)werken.

Samen leven met oog voor elkaar
We zullen tijd met elkaar doorbrengen om elkaar beter te leren kennen en zo een voedende samenwerking en inspirerende woonvorm te kunnen realiseren. 

Van een geïndividualiseerde maatschappij weer naar betrokkenheid bij elkaar.