Duurzaam leven

Energie
We streven voorlopig naar 100% eigen energievoorziening voor stroom en verwarming/koeling van onze woningen, waarbij behoefte en aanbod in balans zijn.  

Water, een ecologische waterketen
De basisprincipes van ons waterbeheer zijn:

Gebruik drinkwater om te drinken
Houd water zo lang mogelijk op het terrein
Hergebruik water zo vaak mogelijk
Filter water op ecologische wijze
Gebruik de voedingsstoffen in grijs en zwart water voor het kweken van planten
Creëer speelelementen met water

Ontplooiing van persoonlijke kwaliteiten en talenten
We vinden het belangrijk dat leden tot hun recht kunnen komen binnen ons woonproject.
Als iemand lid wordt, gaan we met elkaar in gesprek om te verkennen waar iemands kwaliteiten en interesses liggen en wat een plek zou kunnen zijn om dat in te zetten. Leden nemen deel aan het bestuur of een thematische werkgroep naar keuze en zijn daarmee nauw betrokken bij alle ontwikkelingen.

Bewuste levensstijl en afvalproductie 
Als je iets koopt, koop je meestal afval. In de vorm van de verpakking die je degradeert tot afval als je thuiskomt. En vaak degradeer je het product ook tot afval, na gebruik. Kortom, je produceert afval en dat willen we beperken. We zullen als mensheid moeten proberen om zoveel mogelijk te denken in kringlopen; wat gebeurt er met alles wat ik heb en koop, als ik het niet meer nodig heb? We willen daarom als Ecowonen een voorbeeld geven. We vinden het wel belangrijk dat je als individu vrij bent in je keuze.

Transport
Ecowonen wordt bewust autovrij. Auto’s worden buiten het woongebied geparkeerd en niet naast de woningen.  Voor ons transport kiezen we bij voorkeur voor hernieuwbare brandstoffen/elektriciteit en zoveel mogelijk gezamenlijk gebruik.