Duurzaam leven

Energie
We streven voorlopig naar 100% eigen energievoorziening voor stroom en verwarming/koeling van onze woningen, waarbij behoefte en aanbod in balans zijn.  

Water; een ecologische waterketen.
De basisprincipes van ons waterbeheer zijn:

Gebruik drinkwater om te drinken
Houd water zo lang mogelijk op het terrein
Hergebruik water zo vaak mogelijk
Filter water op ecologische wijze
Gebruik de voedingsstoffen in grijsen zwartwater voor het kweken van planten
Creëer speelelementen met water

Ontplooiing van persoonlijke kwaliteiten en talenten
Persoonlijke afspraken met leden. 
Als iemand lid wordt, dan kunnen we samen in gesprek gaan om te onderzoeken waar het nieuwe lid goed in is, wat hij/zij leuk vindt en wat er in Ecowonen nodig is. Hier kunnen we samen afspraken over maken.

Bewuste levensstijl en afvalproductie 
Als je iets koopt, koop je meestal afval. In de vorm van de verpakking die je degradeert tot afval als je thuiskomt. En vaak degradeer je het product ook tot afval, na gebruik. Kortom, je produceert afval en dat willen we beperken. We zullen als mensheid moeten proberen om zoveel mogelijk te denken in kringlopen; wat gebeurt er met alles wat ik heb en koop, als ik het niet meer nodig heb? We willen daarom als Ecowonen een voorbeeld geven. We vinden het wel belangrijk dat je als individu vrij bent in je keuze

Transport
Ecowonen wordt autovrij, in die zin dat auto’s buiten het woongebied geparkeerd worden en niet naast de woningen. 

Voor ons transport kiezen we liefst voor hernieuwbare brandstoffen/elektriciteit en zoveel mogelijk gezamenlijk gebruik.