Ecowonen Midden-Nederland

Welkom bij ons project
Ecowonen Midden Nederland is op zoek naar enthousiaste mensen die in een landelijke omgeving een duurzaam woonproject willen realiseren in verbinding met elkaar. In het Gelderse dorpje De Glind hebben we hiervoor een prachtige plek gevonden.

Altijd al duurzaam willen wonen?
Wij zijn een groep enthousiaste mensen die graag duurzaam en met aandacht voor gemeenschapszin willen bouwen en wonen.

Wij zijn in onderhandeling met de Rudolphstichting in De Glind over de aankoop van een voormalig voetbalveld. De plek waar wij graag onze 24 woningen willen bouwen. We informeren je op deze website over ons plan, de achterliggende visie en hoe wij duurzaam willen leven en wonen met elkaar. 

We ontwikkelen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dat betekent dat wij gezamenlijk opdracht geven voor het ontwerp en de bouw van de woningen. Tijdens het hele ontwikkel- en bouwproject neemt de groep de beslissingen. Het CPO kiest een architect en een aannemer en werkt direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces. Een procesbegeleider ondersteunt en adviseert ons hierbij.

Leeftijdsopbouw en belangstellendenlijst 
We streven naar een evenwichtige leeftijdsopbouw. Hiervoor hanteren we 3 leeftijdsgroepen en verdelen de woningen evenredig. Momenteel zoeken we voornamelijk nog mensen in de leeftijd 20-50 jaar. De 60+-groep zit al vol.

Informatieavonden
Regelmatig organiseren we online informatieavonden, je bent welkom op dinsdag 5 oktober om 19:30 uur. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je wel in een landelijke omgeving in een duurzaam woonproject wonen in verbinding met elkaar? Laat het ons weten. Je ontvangt daarna verdere informatie.