Nieuws

Enthousiaste medebewoners gezocht

Onze informatie avonden organiseren we online.
Regelmatig organiseren we online informatieavonden, de eerste waaraan je nu mee kan doen is op woensdag 4 augustus, meld je aan via he contactformulier.

Graag even aanmelden via het contactformulier als je wilt komen, dan krijg je de link.

Ecowonen Midden Nederland is op zoek naar enthousiaste mensen die in een landelijke omgeving graag met anderen een duurzaam woonproject willen bouwen. In het dorp De Glind hebben we hiervoor een prachtige plek gevonden. We kiezen bewust voor een evenwichtige leeftijdsopbouw en zoeken we nu voornamelijk nog mensen in de leeftijdsgroep 20-50 jaar. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je wel in een landelijke omgeving in een duurzaam woonproject wonen in verbinding met elkaar? Kom dan naar onze informatieavond op! We informeren je dan over onze plannen en hoe je je daarbij kunt aansluiten.

C:\a-ria juni 2019\afbeeldingen ria\Martin K\yogesh-pedamkar-1335963-unsplash.jpg
Postweg De Glind in de herfst

Altijd al duurzaam willen wonen?

Wij, Ecowonen Midden Nederland, zijn een groep enthousiaste mensen uit de regio die graag duurzaam en in een plaats met gemeenschapszin willen bouwen en wonen.

Wij zijn in gesprek gekomen met de Rudolphstichting in De Glind hierover, met name over het huidige voetbalveld. Er is ruimte voor 24 woningen. Graag willen wij je informeren over ons plan, want jij kunt hier ook komen wonen.

We organiseren regelmatig informatie avonden! Daar is ruim de gelegenheid om in gesprek te gaan met ons.

We ontwikkelen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dat betekent dat wij in een groep de woningen ontwerpen en laten bouwen. Tijdens het hele ontwikkel- en bouwproject neemt de groep de beslissingen. Een procesbegeleider helpt hierbij. Het CPO kiest een architect en een aannemer en werkt direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces.