Nieuws

Enthousiaste medebewoners gezocht

Onze informatie avonden organiseren we nu online.
De eerst volgende informatiebijeenkomst is woensdagavond 7 april 2021, heb je interesse laat het ons weten. We hebben wel een maximum aantal deelnemers. Is de avond vol dan ben je welkom op onze volgende avond, daarvoor ontvang je dan nog data, plaats en verder informatie.

Graag even aanmelden via de link hieronder als je wilt komen, dan krijg je het adres.

Ecowonen Midden Nederland is op zoek naar enthousiaste mensen die in een landelijke omgeving graag met anderen een duurzaam woonproject willen bouwen. In het dorp De Glind hebben we hiervoor een prachtige plek gevonden. Omdat we een evenwichtige leeftijdsopbouw willen en er zich al een aantal ouderen aangemeld hebben zoeken we nu eerst meer mensen in de leeftijdsgroepen van 20-40 en 40- 60 jaar. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je wel in een landelijke omgeving in een duurzaam woonproject wonen? Kom dan naar onze informatieavond op! We informeren je dan over onze plannen en hoe je je daarbij kunt aansluiten.

Graag ontvangen we je aanmelding voor de informatieavond

via wonen(at)ecowonen.org

C:\a-ria juni 2019\afbeeldingen ria\Martin K\yogesh-pedamkar-1335963-unsplash.jpg
Postweg De Glind in de herfst

Altijd al duurzaam willen wonen?

Wij, Ecowonen Midden Nederland, zijn een groep enthousiaste mensen uit de regio die graag duurzaam en in een plaats met gemeenschapszin willen bouwen en wonen.

Wij zijn in gesprek gekomen met de Rudolphstichting in De Glind hierover, met name over het huidige voetbalveld. Er is ruimte voor 24 woningen. Graag willen wij je informeren over ons plan, want jij kunt hier ook komen wonen.

We organiseren regelmatig informatie avonden! Daar is ruim de gelegenheid om in gesprek te gaan met ons.

We ontwikkelen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dat betekent dat wij in een groep de woningen ontwerpen en laten bouwen. Tijdens het hele ontwikkel- en bouwproject neemt de groep de beslissingen. Een procesbegeleider helpt hierbij. Het CPO kiest een architect en een aannemer en werkt direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces.

Wat is Ecowonen?
Dat zijn huizen die energie neutraal zijn of zelfs energie opwekken. Ze zijn ook gebouwd met natuurlijke materialen. Daarnaast wordt de openbare ruimte ‘groen’ gevuld. Denk bijvoorbeeld aan veel groen, gezamenlijke moestuin, een voedselbos. Een kenmerk van Ecowonen is ook de aandacht voor de groep van mensen die er wonen. Denk daarbij aan een gezamenlijke ontmoetingsplek. Het gaat om koopwoningen met een nader te bepalen aantal huurwoningen.