Ecowonen
Locatie

Locatie

Het dorp

De Glind is een dorpskern binnen de gemeente Barneveld, midden in Nederland (zo’n 30 minuten fietsen naar Amersfoort en 20 minuten fietsen naar Barneveld). Voor een plattelandsdorp van 700 inwoners zijn er veel mooie voorzieningen in De Glind. Zo is er een Pannenkoeken restaurant (voormalig Grand Café), een school, het schateiland, de kinderboerderij, het zwembad, een zorgboerderij, een manage, een kerkelijke gemeenschap, kwekerijen, en nog veel meer. Dit alles kan alleen bestaan door o.a. de inzet van vrijwilligers. Wij willen graag een positieve bijdrage leveren aan het dorp! (De Glind)

Groene omgeving

Twee klompenpaden (het Glindhorsterpad en Snorrenhoefpad) leiden door het vele groen van De Glind. In de omgeving zijn diverse grote en kleinere agrarische bedrijven te vinden. Maar ook bijzondere initiatieven, zoals duurzame biologische kwekerij de Landouw, pluktuin Très Jolie en de Glindstertuin. Er zijn ook verschillende projecten in en rond het dorp die natuurontwikkeling en duurzaamheid bevorderen. Zoals de aanleg van poelen in de Moorsterbeek, de afkoppeling van hemelwater van de panden in de dorpskern, de aanleg van zonnepanelen op grote daken en de sundiscs bij het zwembad voor het verwarmen van het water.

Een jeugddorp

De Glind staat bekend als Jeugddorp. In zo’n 25 gezinshuizen verspreid over het dorp vinden uit huis geplaatste kinderen, jongeren en jongvolwassen een veilig thuis. De Glind is ook een gewoon dorp met inwoners die geen banden met de jeugdzorg hebben. Tezamen wordt er een sociaal daadkrachtige gemeenschap gecreëerd.

In 1914 nam dominee Rudolph het initiatief om kinderen die niet meer thuis konden wonen op te vangen in gezinnen op het platteland. Zijn werk wordt nog steeds voortgezet door de Rudolphstichting in samenwerking met jeugdzorgorganisaties. Op de website van de Rudolphstichting en Stichting jeugddorp De Glind is meer te informatie hierover te vinden.

Cultuurhistorisch

Het buurtschap De Glind is al vanaf 1500 terug te vinden in de archieven. Het bestond uit boerderijen, landerijen en een kasteel de Glindhorst. Bij dit kasteel hoorden enkele boerderijen uit de omgeving. Het Glindhorsterpad, een wandelroute van tien kilometer, loopt door het oude buurtschap de Glind. Aan het begin van de 20e eeuw, werd een nieuwe invulling aan het dorp gegeven. Dominee R.J.W. Rudolph kocht in 1911 landbouwgrond waarop boeren zich konden vestigen, op voorwaarde dat zij enkele kinderen en jongeren in hun gezin en bedrijf opnamen. Het ging om kinderen die niet bij hun ouders konden wonen. In 1914 werden de eerste kinderen daadwerkelijk in het dorp opgenomen. Zo legde hij de basis voor Jeugddorp De Glind.