Ecowonen
Ons project

Ons project

Ons project

Het project Ecowonen Midden Nederland (EMN) wordt ontwikkeld voor én door de toekomstige bewoners van de ecowijk in het hart van De Glind. Ria van Rooijen heeft hiertoe het initiatief genomen, geïnspireerd door andere ecowijken en gedreven door de droom om anders te wonen. We zijn al een paar jaar onderweg. Inmiddels hebben 24 huishoudens zich aangesloten bij het project. Allemaal hebben we verschillende achtergronden, leeftijden en drijfveren. Wat we met elkaar gemeen hebben is de droom om een wijk te bouwen die sociaal en duurzaam is. Hoe dat er precies uitziet, bepalen we als groep. We realiseren duurzame woningen voor huishoudens met verschillende budgetten en samenstellingen: het project bestaat uit 24 koopwoningen voor EMN. Daarnaast komen er in de wijk 7 woningen in dezelfde stijl voor de Rudolphstichting. Ook delen we straks een grote tuin en gemeenschappelijk gebouw waar we elkaar ontmoeten.

Sociaal

We ontwikkelen de wijk met elkaar als groep, maar daar houdt het sociale aspect van EMN niet op. We kiezen bewust voor veel gemeenschappelijkheid en samenwerking zodat we een gemeenschap vormen waarin er naar elkaar wordt omgekeken, waarin iedereen van jong tot oud zich thuis kan voelen. Privacy en nabuurschap gaan bij ons hand in hand. Wij vinden het belangrijk om in verbinding te blijven met onszelf, elkaar en onze omgeving. Wij leven samen op basis van gelijkwaardigheid en maken onderling afspraken over hoe wij dit concreet vorm geven. We bouwen een band op door samen dingen te doen, creatieve oplossingen te vinden, plezier te hebben en samen het leven te vieren. Dit doen we ook al tijdens de ontwikkeling van project door sociale activiteiten te organiseren zoals kampeerweekenden. Behalve dat we ons erop verheugen om buren te worden, kijken we er ook naar uit om actief deel uit te maken van De Glind en een positieve bijdrage te leveren aan het dorp.

CPO met professionele begeleiding

Samen grond kopen en samen een wijk bouwen is een behoorlijke klus. Daarom vormen we een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en hebben we een vereniging opgericht. Dit houdt in dat we als groep beslissingen nemen op de ledenvergadering over hoe de wijk eruit gaat zien. Er wordt dan ook flink wat vergaderd met elkaar! Gelukkig hebben we als groep professionele begeleiding. Katja van der Valk van Buildingcommunity is een ervaren CPO-procesbegeleider die ons ondersteunt bij de ontwikkeling van het project. Michel Post van Orio Architecten ontwerpt onze ecowijk.

Duurzaam

We bouwen het project zo duurzaam mogelijk. We streven ernaar om energiezuinige huizen te bouwen, gebruik te maken van bio-based en hergebruikte materialen en zelfvoorzienend te zijn in onze energie. Wij brengen natuur, landschap en de gebouwde omgeving samen met onze groene, autovrije en ruim opgezette wijk. Ons terrein is natuur-inclusief en we gaan slim om met water. Als groep proberen we een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk te maken, waarbij we ook ruimte laten voor persoonlijke keuzes en afwegingen.In onze woonvisie zijn onze belangrijkste uitgangspunten samengevat.