Ecowonen
Ons project

Ons project

Ons project

Het project Ecowonen Midden Nederland (EMN) wordt ontwikkeld voor én door de toekomstige bewoners van de ecowijk in het hart van De Glind. Ria van Rooijen heeft hiertoe het initiatief genomen, geïnspireerd door andere ecowijken en gedreven door de droom om anders te wonen. We zijn al een paar jaar onderweg. Inmiddels hebben ongeveer 20 huishoudens zich aangesloten bij het project. Allemaal hebben we verschillende achtergronden, leeftijden en drijfveren. Wat we met elkaar gemeen hebben is de droom om een wijk te bouwen die sociaal en duurzaam is. Hoe dat er precies uitziet, bepalen we als groep. Het project zal bestaan uit 23 koopwoning en 1 huurappartement voor EMN. Daarnaast zullen er 7 woningen komen voor de Rudolphstichting.

Sociaal

We ontwikkelen de wijk met elkaar als groep, maar daar houdt het sociale aspect van EMN niet op. We kiezen bewust voor veel gemeenschappelijkheid en samenwerking zodat we een gemeenschap vormen waarin er naar elkaar wordt omgekeken. Behalve dat we ons erop verheugen om buren te worden, kijken we er ook naar uit om actief deel uit te maken van De Glind en een positieve bijdrage te leveren aan het dorp.

CPO met professionele begeleiding

Samen grond kopen en samen een wijk bouwen is een behoorlijke klus. Daarom vormen we een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en hebben we een vereniging opgericht. Dit houdt in dat we als groep beslissingen nemen op de ledenvergadering over hoe de wijk eruit gaat zien. Er wordt dan ook flink wat vergaderd met elkaar! Gelukkig hebben we als groep professionele begeleiding. Katja van der Valk van Buildingcommunity is een ervaren CPO-procesbegeleider die ons ondersteunt bij de ontwikkeling van het project. Michel Post van Orio Architecten ontwerpt onze ecowijk.

Duurzaam

Duurzaamheid is een belangrijke kernwaarde voor het project. Bij de materiaalkeuze en het ontwerp van de huizen willen we het milieu zo min mogelijk belasten. De woningen zullen daarom zo energieneutraal mogelijk ontworpen worden en we zullen bouwen met biobased materialen. We hebben veel gesprekken over wat we delen maar ook wat we privé willen bezitten. Vast staat dat er een gemeenschappelijk gebouw komt en een grote tuin die in het ontwerp minstens zo belangrijk zijn als de woningen. Hierdoor zal er een vanzelfsprekende samenhang in onze wijk ontstaan.

Meer over het project is te vinden in het beeldkwaliteitsplan.

Ons project