Minder is meer
Minder is meer

Minder is meer

“Minimalistisch leven trekt mij erom aan. Waarom meer als het niet nodig is?”
Nasja Geertjens, adviseur duurzame en circulaire gebouwen, gaat het liefst terug naar de basis. Logisch dat juist zij gaat voor de kleinste woning van Ecowonen Midden Nederland. Als adviseur duurzaam wonen kan Nasja ook in haar vrije tijd helemaal haar ei kwijt in dit gezamenlijke woonproject. “Naast het super duurzame karakter, vind ik het gaaf dat we het project met alle huishoudens echt samen doen. We zijn zelf de ontwikkelaar en bouwen aan een wijk die sociaal én duurzaam is. We bouwen deze woningen ecologisch, energieneutraal en natuurinclusief. Dit draagt voor mij bij aan mijn wens om een kleinere ecologische voetafdruk te hebben.”

“Een kleiner huis zorgt ook voor alleen de ruimte die je echt nodig hebt en minder plek voor niet-belangrijke spullen (en minder schoonmaken natuurlijk!). Met het delen van gemeenschappelijke ruimten, voorzieningen en spullen is dit praktischer te maken. Door minder te consumeren en meer te delen kan je meer gaan waarderen. Dit geeft mij meer rust en ruimte, plek voor nieuwe ideeën, meer bewustwording en verbinding. En zeker meer geluk. Ieder lid stopt tijd in het project en zet zijn eigen krachten in waarbij we veel van elkaar leren. Hierbij komt mijn dagelijks werk ook goed van pas. Hierdoor kan ik helpen een integrale duurzaamheidsberekening op te stellen, met bijbehorende energie-, materiaal- en bouwbesluit berekeningen.”