Onze visie
Onze visie

Onze visie

Met alle mensen van ons project hebben we onze visie over samenleven en duurzaamheid beschreven in onze visie.

Samenleven

Onze wijk is een plek waar iedereen van jong tot oud zich thuis voelt. Wij leven samen op basis van gelijkwaardigheid en maken onderling afspraken over hoe wij dit concreet vorm geven. Dit doen wij in verbinding met onszelf, elkaar en onze omgeving.
Gezamenlijke waarden zijn: nabuurschap én privacy, zorg voor elkaar én zelfredzaamheid, eigen initiatief én saamhorigheid. Wij vinden elkaar in een gemeenschappelijke visie op hoe wij willen wonen en wij hebben geen gemeenschappelijke politieke of religieuze uitgangspunten. We bouwen een band door samen dingen te doen, creatieve oplossingen te vinden, plezier te hebben en samen het leven te vieren. We hebben een grote tuin en gemeenschappelijk gebouw waar we elkaar ontmoeten.

Duurzaam

We bouwen het project zo duurzaam mogelijk. We streven ernaar om energiezuinige huizen te bouwen, gebruik te maken van bio-based en hergebruikte materialen en zelfvoorzienend te zijn in onze energie.Wij brengen natuur, landschap en de gebouwde omgeving samen met onze groene, autovrije en ruim opgezette wijk. Ons terrein is natuurinclusief en we gaan slim om met water. Als groep proberen we een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk te maken, waarbij we ook ruimte laten voor persoonlijke keuzes en afwegingen.

Naast duurzaamheid vinden we betaalbaarheid belangrijk. Wij bouwen daarom relatief betaalbare koophuizen voor huishoudens met verschillende budgetten en samenstellingen.

Meer over ons project