Bestemmingsplanwijziging is er door!
Bestemmingsplanwijziging is er door!

Bestemmingsplanwijziging is er door!

We zijn best wel een beetje opgelucht met het behalen van deze mijlpaal: de bestemmingsplanwijziging is onherroepelijk. Sinds 27 september -toen stemde de gemeenteraad van Barneveld in met de wijziging- kon er nog beroep worden aangetekend. Dit is niet gebeurd, en dus zijn we een stap dichter bij het realiseren van onze duurzame droomwijk. Nu het terrein van de voormalige voetbalclub SV De Glind een woonbestemming heeft, is de omgevingsvergunning aangevraagd. Als deze binnen is, mogen we echt gaan bouwen!