Ecowonen
Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Hoe moet ik deze vragen lezen?

Ons project ontwikkelt zich in een hoog tempo.
Daarom hebben we op sommige vragen nog geen antwoorden.
En aan de antwoorden die we geven kunnen ook geen rechten ontleend worden.
In gewone mensentaal: pin ons er niet op vast, het zou zo maar kunnen dat de realiteit dit lijstje alweer heeft ingehaald.
Wij doen uiteraard onze uiterste best om de antwoorden up to date te houden.

Wat is een CPO en om welke kavel gaat het?

CPO staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Meer informatie hierover vind je op onze website www.ecowonen.org
Wij hebben een koopovereenkomst gesloten voor een terrein (1,2 hectare), voormalig voetbalveld, midden in het dorp De Glind.
De Glind is gelegen in Gelderland (op de grens met de provincie Utrecht) en hoort bij de gemeente Barneveld.

Wat kost het?

Om mee te kunnen doen schatten wij de kosten tussen de €275.000,- en de €525.000,- voor woningen van 65 tot 150 m2. Dit betreft een schatting op basis van eerdere CPO-projecten, maar is mede afhankelijk van bouwkosten die ‘as we speak’ hard stijgen en zeker ook van de keuzes die we met elkaar gaan maken in het project.

Dit is exclusief keuken en afwerking qua vloer en wanden maar inclusief sanitair.
Deze prijs is inclusief ontwikkelkosten en de grond.

Goed om te weten is dat we tot de start bouw (planfase) een inleg van €.17.500,- per huishouden nodig hebben om alle kosten van bouwbegeleiding, vergunningen, architecten, verenigingskosten, onkosten etc. te kunnen bekostigen samen.
Dit bedrag leg je gefaseerd in.
Deze €17.500,- kan je uiteindelijk meefinancieren met je hypotheek, maar moet je uit eigen zak voorschieten.
Een hypotheek wordt namelijk pas verstrekt door de bank wanneer de plannen definitief zijn. 
Naast eigenaar van de woning word je ook mede-eigenaar van de grote gezamenlijke tuin én een gemeenschapsgebouw.

Hoelang gaat het duren?

Naar verwachting start dit voorjaar 2024 de bouw.
We gaan er nu vanuit dat we een jaar later de sleutel van onze huizen krijgen.

Hoe groot worden de huizen? 

We ontwikkelen 24 huizenDeze hebben verschillende woonoppervlaktes. Van 65m2 tot 150m2. Het is mogelijk om de inhoud te vergroten met een uitbouw aan de achterkant en of een dakkapel.

Hoe komen de huizen eruit te zien?

Dat wordt voor ons steeds duidelijker. We zitten nu in de Definitieve Fase; een fase waarin we ons huis al voor ons zien; en het ontwerp al bijna af. Voor een idee kijk op “de huizen“. We zoeken naar duurzame opties die ook betaalbaar zijn.
Iedere huis wordt anders; dat kan klein zijn met iets andere ramen; maar ook met een uitbouw en het aantal vierkante meters. Maar onze wijk vormt wel een geheel. De daken zijn even hoog en we gebruiken in ieder rijtje dezelfde materialen.

Hoe verloopt het ontwikkelproces?

Ons projectplan kent vier fasen:
1. Initiatief- en haalbaarheidsfase 
2. Schetsontwerp 
3. Voorlopig ontwerp
4. Definitieve (DO) Fase (begin 2024)
Deze fasen hebben we al achter de rug.
 

Hoe worden besluiten genomen

Besluitvorming vindt bij ons op sociocratische wijze plaats.
Dit houdt in dat er geen keuzes worden gemaakt zonder een absolute meerderheid.
Elke beslissing moet door de gehele groep worden gedragen.
Dat klinkt voor sommigen misschien als “heel veel water bij de wijn doen”, maar op deze manier bereiken we wel gezamenlijk een eindresultaat waar iedereen trots op kan zijn. 
Op dit moment vindt de ALV (algemene ledenvergadering) twee keer per maand plaats.
Het bestuur praat elkaar wekelijks bij en vergadert eens per twee weken samen met CPO-begeleider Katja van der Valk (Buildingcommunity).
Daarnaast proberen we elkaar beter te leren kennen door maandelijkse activiteiten en excursies te organiseren voor de sociale verbinding, expres zonder werkagenda.

Hoe behoud ik mijn privacy?

Veel met je buren optrekken en een gemeenschappelijke tuin onderhouden klinkt leuk, maar na een lange dag werken heb je wellicht ook behoefte aan wat rust.
Hoe verhouden zich openheid en collectiviteit ten opzichte van geborgenheid en privacy?
De hele buitenruimte volbouwen met schuttingen geniet geen voorkeur, maar van de wens om een eigen buitenruimte te hebben waar je je ongezien even kunt terugtrekken kijkt ook niemand van op. Werken met verschillende typen begroeiing en hoogteverschillen kan hierin een betekenisvolle rol hebben.
Al met al is dit een vraagstuk waarover we ons hoofd samenbuigen met een tuinarchitect.
Daarbij willen we ook niet te veel verplichtingen scheppen over wat we samen moeten doen. We verwachten wel dat mensen over een gezonde dosis gemeenschapszin beschikken, klaar staan voor een ander waar nodig en kunnen accepteren dat het project niet af is bij sleuteloverdracht. Er blijft altijd werk te doen, en dit doen we zoveel mogelijk samen.

Ben ik straks eigenaar van een stukje kavel of delen wij alles? 

We hebben er als groep voor gekozen dat het 1 kadastraal perceel blijft en je een appartementsrecht op dat perceel hebt.

Worden de huizen gasloos? En welke installaties komen erin?

Ja, we zorgen voor een gasloos huis. Onze huizen verwarmen we door middel van warmtepompen.

Hoeveel tijd kost het mij?

Zoals hierboven beschreven kost het behoorlijk veel tijd en energie.
Je moet het leuk vinden om actief met je toekomstige buren te bouwen en investeren in onze toekomstige ‘wijk’.
We moeten immers alles samen beslissen!
Je moet uitgaan van zeker één avond in de week en in sommige weken ook een dag in het weekend. We vragen van alle leden om deel uit te maken van 1 of meerdere werkgroepen waar je je actief inzet.
Dit kan dus tijdelijk ten koste gaan van een hobby.
Het grote voordeel is wel dat je je buren door en door leert kennen én dat je heel veel invloed hebt op je toekomstige woonomgeving en je eigen huis!

Wat voor leden zoeken jullie?


Op dit moment hebben we geen woningen meer beschikbaar; maar je kunt je altijd aanmelden als belangstellende; je komt dan op de wachtlijst.
We zijn vooral op zoek naar mensen die zin hebben om zich actief in te zetten. We kiezen voor een evenwichtige leeftijdsverdeling. Mensen die ruimdenkend, ondernemend en positief ingesteld zijn en houden van niet al te veel regels. Je moet je daarnaast kunnen vinden in de woonvisie.

Hoe leren we elkaar kennen?

We leren elkaar kennen door o.a. de verschillende sociale uitjes die we plannen en als je besluit deel te nemen natuurlijk door alle vergaderingen en bijeenkomsten die we met elkaar zullen hebben. We streven ernaar om elkaar minimaal 1 keer per maand fysiek te ontmoeten.

Wat zijn nu de concrete plannen?

We gaan 24 grondgebonden woningen bouwen.
We willen graag een grote gemeenschappelijke tuin waar we samen zorg voor dragen.
We krijgen daarnaast ook een multifunctionele gemeenschappelijke ruimte. Hier kunnen we vergaderen, ontmoeten, klussen en hobby’s uitoefenen.

Hoe zeker is het dat het lukt?

Gezien de recente voorderingen (bestemmingsplan& omgevingsvergunning als mede de aannemersovereenkomst) kunnen we zeggen dat dit project er onder leiding van de ervaren CPO-begeleider Katja van der Valk een succes wordt. Ons bestuur heeft ook geregeld contact met de gemeente Barneveld om onze plannen te bespreken en om hen aangehaakt te houden. En het bestemmingsplan is nu ook definitief.

Wat als je halverwege toch uit moet stappen?

Het kan natuurlijk zo zijn dat je door omstandigheden moet uitstappen. We hopen heel erg dat het niet gebeurt, maar sommige omstandigheden dwingen je ertoe.
In dat geval gaan we zo snel mogelijk op zoek naar een nieuw lid die jouw plek over kan nemen. Is dat gelukt? Dan treffen we een regeling dat je het grootste deel van je geïnvesteerde geld tot dan toe terugkrijgt.
De afspraken over welke kosten afgetrokken worden van je inleg, liggen vast in een uitgebreide Project Deelname Overeenkomst (PDO) die we met elk lid ondertekenen. 
We gaan er daarbij vanuit dat het geen probleem gaat zijn om nieuwe leden te vinden voor dit project, afhankelijk van de fase waarin iemand uitstapt.
Wel willen we met klem benadrukken dat we graag werken met mensen die ook echt van plan zijn om aan boord te blijven.